KrM KDCD008324 - Bostad

KrM_KDCD008324.jpg
Kv. Bagaren 7
Torget 3
1.
Vid torget en tvåvåningsbyggnad av timmer (bålar), uppförd 1799 och då rödfärgad, men före 1825 klädd med locklistpanel, som ursprungligen var gulmålad, men nu är beigegul. Byggnaden står på en hög tjärad sockel och har brutet halvvalmat tak med rött enkupigt tegel, åt gården gult. Bruna kantlistor och fönstersnickerier, två fritrappor till butikerna (av vilka bagarboden inrättades före speceributiken). Åt gården är huset likaledes panelbeslaget men rödfärgat. Under detta hus en bjälkkällare.
Interiör: Flera kakelugnar från byggnadstiden, delvis på gustavianska tvåfötter, antingen runda med nisch eller skänkkakelugnar med nisch, alla med enkel stänk- eller nätglasyr i blått, grönt eller manganviolett. Flera ursprungliga halvfranska enkeldörrar med originallås, men rumsfilen 1 tr upp försedd med halvfranska pardörrar vid en nyinredning vid sekelskiftet, då även trappan och en panelimiterande matsalsmålning kom till.
2.
Längst Västra Hamngatan en flygel som vid egendomens första försäkring år 1786 angavs vara "i senare åren nybyggd" men då var kortare än nu (22 alnar 3 tum). På hög tjärad sockel mot V. Hamngatan är huset byggt i skiftesverk och klätt med rödfärgat locklistpanel. täckt av enkupigt rött tegel på sadeltak. En förlängning från år 1905 har sockel av gulmålat fogstruket tegel och taket täckt men handslaget gult enkupigt tegel, men är eljest av lika utseende med resten av flygeln. I denna del av flygeln inrymdes fram till ungefär 1945 en skeppshandel.
Detta hus inrymde från början åtskilliga ekonomilokaler, 1825 finns ett brygghus med två bakugnar, men 1866 är egendomen inköpt av en bagare, och i flygeln finns då ett bageri. Detta blev grundligt ombyggt 1939. Fönstersnicikerierna är vita och härrör liksom övriga detaljer på flygeln från skilda tider. Under huset är en tunnvälvd gråstenskällare förbunden med torgbyggnadens bjälkkällare.
3.
I västra tomtlinjen en uthuslänga. vars norra del av 7.80 m llängd var nyuppförd som vedbod och torvhus är 1825, och som förlängdes 5 m med ett stall år 1866. Rödfärgat, delvis panelat skiftesverk, vita fönstersnickerier, tjärade dörrar samt en ockrafärgad halvfransk enkeldörr från 1700-talet. Taket täckt med korrugerad eternit.
Denna gård urskiljs på 1776 års karta och torde då ha varit nybyggd efter 1774 års brand. Vid den första försäkringen år 1786 för sjötullsbesökaren Axel Frostens utgjordes bebyggelsen av ett envåningshus vid torget och en därmed sammanbyggd, innan existerande östra längan samt 36 alnar söder härom "2:a östra längan" som inrymde vagnsskjul, kök, mangelbod och stuga. Allt detta angavs vara "i senare åren nybyggt". I väster fanns en 20 alnars länga med stall, packbod, hönshus och vedbod.
1794. har "andra östra längan" flyttats in på tomten och bildar gårdens avslutning i söder med loge, lada, vagnsport och stallrum för 3 hästar och 4 kor.
1800 har egendomen inköpts av sjötullskontrollören Axel Borg, som anmäler det nytillkomna tvåvåningshuset till försäkring. Den forna torgbyggningen är nedriven och borttagen.
1826 ägs gården av Cophardie Capitainen Sjöbeck. Östra längan ät tillbyggd med 8 alnar och den gamla västra längan har ersatts av en nybyggd.
1866 har södra längan ersatts av ett plank och västra längan tillbyggts, De bägge flygnarna och planket uppges vara svartmåladee.
På grund av bristande betalning upphörde denna försäkring år 1869.
Som nyss lämnas dessa uppgifter inget stöd för den populära föreställningen att tvåvåningshuset skulle vara en från Karlshamn flyttad handelsgård. Det fiinns heller ingen anledning varför ett timrat tvåvåningshus borgarhus skulle se annorlunda ut i Åhus än i Karlshamn.
Försäkringar i Brandföräkringsverket
Nr. 650 år 1786
Nr. 1903 år 1794
Nr. 3699 år 1800
Nr. 14272 år 1826

Titel

KrM KDCD008324 - Bostad

Museikod

KrM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

KDCD008324

Tillkomsttid start

1972

Ämne 1

Bostad

Motivkategori

Byggnad

Motiv - Gata

Torget 3

Motiv - Kvarter

Bagaren 7

Motiv - Ort

Åhus

Motiv - Socken

Åhus

Motiv - Kommun

Kristianstads

Motiv - Härad

Villands

Motiv - Län

Skåne

Motiv - Land

Sverige

Material 1

Papper

Källhänvisning

“KrM KDCD008324 - Bostad,” Regionmuseet Skåne, hämtad 27 juli 2021, https://samlingar.regionmuseet.se/items/show/336209.

Personrelationer

Kommentarer

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!