Sällskapet Livbojen

Efternamn

Sällskapet Livbojen

Alternativt namn1

Gullbritt Hjelm

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Albo

Hem kommun

Simrishamns

Hem socken

Vitaby, S. Mellby

Hem ort

Kivik