Husqvarna

Efternamn

Husqvarna

Alternativt namn1

Husqvarna faktori; Husqvarna Vapenfabrik AB

Hem land

Sverige

Hem län

Jönköping

Hem kommun

Jönköping

Hem socken

Huskvarna

Hem ort

Huskvarna

Anmärkning

Husqvarna startade som gevärsfaktori 1689 men bruket hade sitt ursprung i Jönköpings faktori som startade i Jönköping år 1620. Delar av bruket flyttade till Huskvarna för att kunna utnyttja vattenkraften i Huskvarnaån i tillverkningen. Husqvarna ägdes av svenska staten till 1757 då Fredrik Ehrenpreuss tog över verksamheten. Familjen Ehrenpreuss sålde Husqvarna till översten friherre Gustaf Sture år 1820. Det privatägda faktoriet blev 1867 aktiebolag under namnet Husqvarna Vapenfabriks AB. 1872 började tillverkningen av spisar, 1873 började symaskinstillverkningen och 1896 lämnade den första cykeln fabriken. Motorcykeltillverkningen startade 1903. 1918 köpte Husqvarna Norra Hammars bruk och började därmed tillverka gräsklippare. Verksamhet fanns även vid Åminne bruk med gjuteri och mekanisk verkstad. Annan tillverkning bestod av bl a spisar, köttkvarnar, kaminer och värmeledningspannor. Under andra världskriget var fabriken som störst och hade mer än 4 000 anställda.