Bror Salomon von Otter

Efternamn

von Otter

Förnamn

Bror Salomon

Titel

Friherre

Levnad (start)

1832

Levnad (slut)

1910

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Heliga Trefaldighet

Hem ort

Kristianstad

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Militär

Anmärkning

Major. Son till överstelöjtnant Casten Fredrik och Anna Wilhelmina Dorothea f. Santesson (d 1910). Student 1952. Sergeant vid Wendes artilleriregemente. Avsked från regementet 1883 som major. Kvarstod i reserven till 1897. Var ordförande i stadsfullmäktige 1895-1902, ledamot och styrelseordförande för Kristianstads Sparbank, ordförande i drätselkommissionen 1861, ordförande i drätselkammaren till 1865, ledamot för styrelsen för Kristianstads-Hessleholms järnvägsaktiebolag 1875-1898, dess ordförande 1888-1898. Ordförande och verkställande direktör i Fattigvårdsstyrelsen, verkställande direktör i kristianstads Enskilda bank och landstingsledamot mm. KWO 1:a kl, RCX III:s O RSO.