Lennart Adolfsson

Efternamn

Adolfsson

Förnamn

Lennart

Hem land

Sverige

Hem län

Skåne

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem ort

Kristianstad