Kungliga Telegrafverkets Verkstad

Efternamn

Kungliga Telegrafverkets Verkstad

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholms

Hem landskap

Uppland

Hem ort

Stockholm