Carl-Axel Mildner

Efternamn

Mildner

Förnamn

Carl-Axel

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Anmärkning

Carl-Axel var bland annat anställd som antikvarie vid Skånes Hembygdsförbund, Lund.
Objekttyp: