Kosta Glasbruk

Efternamn

Kosta Glasbruk

Levnad (start)

1742

Alternativt namn1

Kosta Boda Glasbruk

Hem land

Sverige

Hem län

Kronobergs

Hem landskap

Småland

Hem kommun

Lessebo

Hem socken

Ekeberga

Hem ort

Kosta

Anmärkning

Löjtnant Lars Johan Silfversparre fick privilegier år 1740 till anläggandet av ett glasbruk i Dåvedshult i Ekeberga socken. Av okänd anledning startade löjtnanten aldrig bruket, utan gav bort privilegierna till landshövdingarna Anders Koskull och Georg Bogislaus Staël von Holstein. År 1741 inleddes byggnationen av det nya bruket som fick namnet Kosta efter inledningsbokstäverna i de båda ägarnas efternamn. De första glasblåsarna kom från Thüringen i Tyskland.
Under Johan Friedrich Wickenbergs ledning 1761-1790 expanderade glasbruket med försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Kalmar, Karlskrona och Kristianstad. Från Stockholm såldes även glas till Riga och Sankt Petersburg. Efter att Henrikstorps glasbruk lagts ned 1762, ökade marknaden i Sydsverige. Man tillverkade såväl fönsterglas som vitt och grönt hushålls- och prydnadsglas.
Efter Wickenbergs död 1790 övergick ledningen till hans mågar Johan Reinhold Angerstein och hovrättsrådet Johan Fredric Dufwa. Under deras tid (fram till 1823) fortsatte Kostas framgångar. Deras arvingar anställde 1830 Johan Reinholds son Uno Angerstein som direktör och hans intresse för konstutvecklingen vid glasbruket fick honom att under ett antal år låta konstnären Kilian Zoll gratis vistas vid bruket. Man upprättade även flera nya kommissionslager i Malmö, Lund, Karlshamn, Ronneby, Växjö, Ystad, Visby och Norrköping. Från 1840-talet infördes djupslipning vid bruket.
Under åren 1878-86 gick glasbruket med förlust, men även sedan man lyckats vända siffrorna blev vinstsiffrorna låga. En ny styrelse tillsattes 1886, och jägmästaren Axel Hummel anställdes för att skaffa fram nytt kapital ur bolagets skogar. 1889 blev han VD för Kosta. En rad försök att förbättra lönsamheten genomfördes: 1892 påbörjades smältning av helkristall och ett nytt sliperi för 60 glasslipare och moderna smältugnar infördes.
År 1894 tvingades man ändå ombilda bolaget och 1895 ställde bolaget in sina betalningar. Stora delar av bolagets skogar och jordbruk fick säljas. När vinsterna börjat återkomma drabbades Kosta 1901 av en förödande brand, som ödelade hela fabrikskomplexet. Ugnarna visade sig dock ha klarat sig, och man kunde på bara några månader återuppta driften provisoriskt. 1903 tog Hummel initiativet till bildandet av AB De Svenska Kristallbruken som en gemensam försäljningsorganisation för de fem glasbruken Kosta, Eda glasbruk, Reijmyre glasbruk, Alsterbro glasbruk och Alsterfors glasbruk. Denna organisation kom att bestå till depressionen i början av 1930-talet, då Kristallbolaget upplöstes, och de olika glasbruken såldes på olika håll. Kosta köptes av ett konsortium med Eric Åfors, ägaren av Åfors glasbruk, som huvudintressent. År 1978 köptes Kosta med Åforsgruppen av Upsala-Ekeby AB och ingår sedan 1990 i Orrefors Kosta Boda-koncernen.
Boda Glasbruk startade 1864 i Algutsboda socken. Bruket ingår sedan 1990 i Orrefors Kosta Boda-koncernen som stängde ner den stora hyttan 2003. En ny mindre hytta inrättades under hösten 2003 i gamla glasmåleri- och blomsliperiet. Den 18 juni 2011 startade Design House Stockholm den lilla hyttan som heter \"Vet Hut\" som i dag har en egen glasproduktion med kända formgivare. År 2009 köpte kommunen de stora glassamlingarna från Boda glasbruk, Åfors glasbruk och Kosta glasbruk, den största konstglassamlingen i Sverige, The Glass Factory, som ligger i brukets lokaler.