Petter Uhrström

Efternamn

Uhrström

Förnamn

Petter

Titel

Urmakare

Levnad (start)

1769-

Levnad (slut)

1842-11-17

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Heliga Trefaldighet

Hem ort

Kristianstad

Hem fastighetsbeteckning

Kv. General Ulfeldt 13

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Urmakare

Verksamhetstid (start)

Burskap 20/8 1798

Anmärkning

Uhrström omnämnes i Hallrättsberättelserna 1825 och 1830, men det sägs i förstnämnda berättelse, att urmakaren P. Uhrström inrättat kamfabrik enligt resolution den 24 augusti 1818.

Runt år 1831 ägde Petter Uhrström den västra fastigheten i kvarteret General Ulfeldt 13.
Petter Uhrström var far till kammakare, fabrikör och bryggare Gustaf Uhrström som hade sin verksamhet i den östra delen av kvarter General Ulfeldt 13.
Fadern överlämnade sin kamverkstad till sonen, verkstaden flyttades över till No 123.

Arbeten, enligt Sidenbladh, Urmakare i Sverige under äldre tider:
-Golvur, sign P. Uhrström
-Golvur, med speldosa, som spelar melodi var tredje timme, sign P. Uhrström, Christianstad No 20.
-Reseur, i cylindrisk silverboett, med självslag på klangskål, sign Peter Uhrström, Kristianstad No 38.

Övriga anmärkningar

Christianstads Weckoblad år 1818:
"Enligt Kongl. Commerce-Collegii Fullmagt eller Rättighet av den 24 augusti detta år förfärdigar undertecknad alla sorter kammar till salu varför jag hos respektive herrskaper och allmänheten mig rekommenderar och försäkrar jag om gott och påliteligt arbete som i godhet och utseende är lika med stockholmska kammar".
Christianstad den 15 okt 1818
P. Uhrström