Hvilans Gjuteri och Mekaniska Verkstad

Efternamn

Hvilans Gjuteri och Mekaniska Verkstad

Alternativt namn1

HMV Hvilans Mekaniska Werkstad; Hvilans Gjuteri

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Gärds

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Norra Åsum

Hem ort

Kristianstad

Verksamhetstid (start)

1881

Verksamhetstid (slut)

1980

Anmärkning

HMV Hvilans Mekaniska Verkstad i Kristianstad bildades 1881 under namnet Hvilans Gjuteri och Mekaniska Verkstad och var lokaliserat till Vilan. Då var kunderna främst lokala industrier, mejerier, brännerier och stärkelsefabriker. Sedermera tillverkades hissar och olika lyftanordningar, telfrar, traverser och kranar av olika slag. Företagets grundare var Per Karlsson, L-P Åkerman och I Månsson. L-P Åkerman var densamme som köpte ett gjuteri i Eslöv och drev det under namnet L.P. Åkermans Gjuteri & Mekaniska Verkstad, Eslöf. (Wikipedia)
Omkring 1920 inleddes produktionen av person- och varuhissar. År 1945 såldes Hvilan till AB Arbogamaskiner, som kom att ge produktionen av telfrar och andra lyftanordningar för industrin ett stort uppsving.Men hissprogrammet gick till Graham Brothers, som inledde en avveckling av hisstillverkningen i Kristianstad och de sista hissarna tillverkades år 1951. (http://www.vilan.org/hvilansmek/hvilansmek.html) Läst 20151023.