Jöns Svensson

Efternamn

Svensson

Förnamn

Jöns

Hem land

Sverige

Hem län

Skåne

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem ort

Filkesboda