J. N. Gylldorf

Efternamn

Gylldorf

Förnamn

J. N.

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

S Åsbo

Hem kommun

Åstorps

Hem ort

Åstorp