Önos

Efternamn

Önos

Alternativt namn1

Procordia Food AB; Orkla Foods Sverige

Hem land

Sverige

Hem län

Skåne

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Gärds

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Ö och V Vram

Hem ort

Tollarp

Verksamhetstid (start)

1903

Anmärkning

1903 grundade Ragnar Wollin livsmedelsföretaget Önos i Tollarp, numera ägt av Orkla Foods Sverige. Procordia Food AB bildades 1995 då AB Felix och Ekströms Önos AB slogs samman till ett företag. Dessa hade innan ägts av AB Volvo och ingått i deras livsmedelsdivision Branded Consumers Products (BCP). BCP bildades 1993 då det börsnoterade Procordia AB, med huvudägarna AB Volvo och den svenska staten, delades upp i två delar, Branded Consumers Products AB och Pharmacia AB. Företaget ingår sedan 1995 som helägt dotterbolag till norska Orkla ASA.
2013 ledde en omorganisation fram till att Procordia slogs samman med Abba Seafood och Frödinge Mejeri och bildade Orkla Foods Sverige.
Man har anläggningar på nio orter i Sverige: Eslöv, Tollarp, Fågelmara, Frödinge, Kungshamn, Uddevalla (lager), Kumla, Örebro och Vansbro. Företaget har även två anläggningar som drivs som dotterbolag i Vadensjö och Simrishamn .

Övriga anmärkningar

www.fikendesign.se/downloads/precordia/ detta stod i titelfältet.
_kortogott-CF.pdf detta stod i fältet för alternativt namn.