Hj Möllers bokhandel

Efternamn

Möllers bokhandel

Förnamn

Hj

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Heliga Trefaldighet

Hem ort

Kristianstad

Anmärkning

Hj Möllers bokhandel, hörnet V. Storgatan - Döbelnsgatan, Kristianstad.