H. Hansen Scaun

Efternamn

Hansen Scaun

Förnamn

H.

Levnad (start)

1860-11-15

Levnad (slut)

1944-01-16

Hem land

Sverige

Hem län

Kalmar

Hem kommun

Kalmars

Hem socken

Kalmar

Hem ort

Kalmar

Födelse land

Sverige

Födelse län

Kalmar

Födelse kommun

Kalmar

Födelse socken

Kalmar

Födelse ort

Ålem
Objekttyp: