Barbro Sundnér

Efternamn

Sundnér

Förnamn

Barbro

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Torna

Hem kommun

Lunds

Hem ort

Vallkärratorn

Kön

Kvinna

Verksamhet / yrke

Byggnadsarkeolog

Anmärkning

Tidigare anställd vid Lunds universitet.
Objekttyp: