Fotografiska anstalten \"Lux\"

Efternamn

Fotografiska anstalten \"Lux\"

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Kristianstad
Objekttyp: