Sjövall

Efternamn

Sjövall

Hem land

Sverige

Hem län

Skåne

Hem härad

N Åsbo

Hem kommun

Klippans

Hem socken

Klippan

Hem ort

Klippan