Lantmäteriet

Efternamn

Lantmäteriet

Hem land

Sverige

Hem län

Gävleborgs

Hem kommun

Gävle

Hem socken

Gävle

Hem ort

Gävle