Lindberg

Efternamn

Lindberg

Titel

Smed

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Nosaby

Hem ort

Hammar

Hem fastighetsbeteckning

Hammar