Svenska Tobaksmonopolet

Efternamn

Svenska Tobaksmonopolet

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Åhus

Hem ort

Åhus

Verksamhetstid (slut)

1964