\"smeden\" Linqvist

Efternamn

Linqvist

Förnamn

\"smeden\"

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Hel.tref.

Hem ort

Kristianstad

Hem fastighetsbeteckning

Kristianstad