Samuel Lars Åkerhielm

Efternamn

Åkerhielm

Förnamn

Samuel Lars

Titel

Generallöjtnant

Levnad (start)

1887

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem ort

Kristianstad

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Militär