Gunnar Kjellberg

Efternamn

Kjellberg

Förnamn

Gunnar

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem ort

Kristianstad