Carl Hodder B Stjernsvärd

Efternamn

Stjernsvärd

Förnamn

Carl Hodder B

Titel

Hovstallmästare

Levnad (start)

1885

Levnad (slut)

1974

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Torna

Hem kommun

Lunds

Hem ort

Lund

Födelse land

Sverige

Födelse län

Kristianstads

Födelse landskap

Skåne

Födelse härad

Ö Göinge

Födelse kommun

Kristianstads

Födelse socken

Färlövs

Födelse ort

Färlöv

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Militär

Anmärkning

Stjernswärd var son till kammarherre Philip Stjernswärd och Henriette de Maré. Han tog studentexamen 1906 och avlade officersexamen 1908. Stjernswärd tillträdde som underlöjtnant vid Skånska dragonregementet (K 6) 1908 och blev slutligen ryttmästare 1923. Efter försvarsbeslutet 1925 sattes Stjernswärd 1927 på övergångsstat men han befordrades 1936 till major i armén. Han var hovstallmästare från 1946.

Han var ledamot av remonterstyrelsen 1925-1927, remonternämnden 1927-1936, statens ledamot i första distriktets hästpremieringsnämnd 1929-1933, chef för Strömsholms hingstdepå 1932-1936, ordförande i andra distriktets hästpremieringsnämnd 1934-1936, stuteriutredningskommissionen 1937, byråchef vid lantbruksstyrelsen och chef för dess stuteribyrå 1936-1939. Stjernswärd var vidare chef för Flyinge hingstdepå och stuteri 1939-1954 och ordförande i första distriktets hästpremieringsnämnd 1940-1957. Han var även ordförande i Sveriges stuteribokstyrelse från 1941 och Föreningen Skånska dragoner från 1944. Stjernswärd var också medarbetare i diverse böcker och tidskrifter.

Stjernswärd gifte sig 1921 med Ingrid Löwenberg (född 1894), dotter till överste F W Löwenberg och Ewa Treschow. Han är far till Ewa (född 1923) och överste 1. graden Hodder Stjernswärd (född 1924).