Wallåkra Stenkärlsfabrik

Efternamn

Wallåkra Stenkärlsfabrik

Alternativt namn1

Quistofta Stenkärlsfabrik

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Luggude

Hem kommun

Landskrona

Hem socken

Kvistofta

Hem ort

Vallåkra

Verksamhetstid (start)

1864

Anmärkning

I början av 1860-talet upptäcker grosshandlare John C. Billow från Göteborg och brukspatron Carl af Ekström från Stockholm stora fyndigheter av stenkol vid Bosarp, Wram och Wallåkra i Skåne. Området inmutas och snart startar de utvinning av stenkol på platsen. I Wallåkra byggs också en stenkärlsfabrik för tillverkning av nytto- och hushållsföremål i lergods. Quistofta Stenkärlsfabrik som herrarna Billow och Ekström grundade redan 1864 säljs under vintern 1868/69 till L. E. Krook. Krook byter namn på fabriken till Wallåkra Lerkärlsfabrik som några år senare ändras till Wallåkra Stenkärlsfabrik. Från början tillverkades saltglaserat stengods och blyglaserat lergods. I huvudsak bestod tillverkningen av hushålls- och förvaringskärl. Det har funnits ett otal ägare av fabriken genom åren och från 2001 heter ägaren Åsa Orrmell. Än idag tillverkas krukor i stengods, men byggnaden används också som Krog.