Johan Christian Moberg

Efternamn

Moberg

Förnamn

Johan Christian

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Herrestad

Hem kommun

Sjöbo

Hem socken

Högestad

Hem fastighetsbeteckning

Kullemölla

Anmärkning

Kullemölla ligger i Baldringe socken. Bor han säkert på Kullemölla?