Se anmärkningar Pettersson

Efternamn

Pettersson

Förnamn

Se anmärkningar

Hem land

Sverige

Hem län

Skåne

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem ort

Kristianstad