Yrsa Svensson

Efternamn

Svensson

Förnamn

Yrsa

Alternativt namn1

Född Blitzen

Hem land

Sverige

Hem län

Kalmar

Hem kommun

Kalmar

Hem ort

Kalmar

Anmärkning

Gustav Adolfs väg 4, 392 38 Kalmar