A. E. Nordenskiöld

Efternamn

Nordenskiöld

Förnamn

A. E.

Hem land

Svereige

Hem län

Malmöhus

Hem kommun

Helsingborg

Hem socken

Helsingborg

Hem fastighetsbeteckning

Pålsjö