Hjortsbergs pappershandel

Efternamn

Hjortsbergs pappershandel

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Heliga Trefaldighet

Hem ort

Kristianstad

Anmärkning

Arkivet förvaras på Skånes Näringslivsarkiv i Helsingborg.