Ingvar Åkesson

Efternamn

Åkesson

Förnamn

Ingvar

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Albo

Hem kommun

Simrishamns

Hem socken

Södra Mellby

Hem ort

Kivik