Ångpanneföreningen

Efternamn

Ångpanneföreningen

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholms

Hem landskap

Uppland

Hem kommun

Stockholms

Hem ort

Stockholm

Anmärkning

Södra Sveriges Ångpanneförening startade i Malmö 1895, Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneföreningen startade i Stockholm 1897. Verksamheterna slogs samman 1964 till Ångpanneföreningen, ÅF med hela Sverige som verksamhetsområde.