Stig H:son Ericson

Efternamn

H:son Ericson

Förnamn

Stig

Titel

Riksmarskalk

Levnad (start)

1897

Levnad (slut)

1985

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholm

Hem landskap

Uppland

Hem kommun

Stockholms

Hem ort

Stockholm

Födelse land

Sverige

Födelse län

Stockholms

Födelse landskap

Uppland

Födelse kommun

Stockholms

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Riksmarskalk, amiral

Anmärkning

Sjöofficersexamen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1918 och blev då utnämnd till fänrik. Löjtnant 1920, kapten 1931, kommendörkapten av andra graden 1938 och första graden 1941, konteramiral 1945, viceamiral 1953, amiral vid pensioneringen 1961.
Ericson var bland annat fartygschef på torpedbåt 1924 och jagare 1937–1938, stabsofficer i marinstaben 1926–1932 och 1936–1939, souschef vid marinförvaltningen, chef för kustflottan 1950–1953 samt chef för marinen 1953-1961. Efter pensioneringen utnämndes han till förste hovmarskalk 1962. Ericson var riksmarskalk 1966–1976.