Malmö Lokaltrafik

Efternamn

Malmö Lokaltrafik

Hem land

Sverige

Hem län

Skåne

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Oxie

Hem kommun

Malmö

Hem ort

Malmö