Gunnar Ågren

Efternamn

Ågren

Förnamn

Gunnar

Titel

Kapten / överstelöjtnant

Levnad (start)

1906

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Heliga Trefaldighet

Hem ort

Kristianstad

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Militär

Anmärkning

Son till musikhandlare Ågren, Kristianstad.