K G Nilsson

Efternamn

Nilsson

Förnamn

K G

Titel

Konstnär

Levnad (start)

1942

Alternativt namn1

Nilsson, Karl-Gustaf

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholms

Hem landskap

Uppland

Hem kommun

Stockholm

Hem ort

Stockholm

Födelse land

Sverige

Födelse län

Dalarnas

Födelse landskap

Dalarna

Födelse kommun

Falun

Födelse ort

Falun

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Målare, grafiker

Anmärkning

K G Nilsson, Stockholm, född 1942 i Falun. Målare, grafiker.
Utbildning: Valand, Atelier 17 Paris, KKH. Lärare på Konstfack.
Avbildade under 1960- 70-talen samtidigt realistiska upplevelsemoment och de förkortade tecknen för upplevelsen (kartbilder).
Undersökte reella objekt ur olika synvinklar och utförde spelmodeller. Senare icke föreställande bilder med triangelstrukturer, konkretistiska färgbyggen. ( Ur Natur och Kulturs
konstnärslexikon, Svensk konst under hundra år,1982 )