Tönnes Wrangel von Brehmer

Efternamn

Wrangel von Brehmer

Förnamn

Tönnes

Titel

Friherre

Levnad (start)

1838-03-28

Levnad (slut)

1903-02-21

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Hem kommun

Lunds

Hem socken

Genarps

Hem fastighetsbeteckning

Häckeberga slott

Födelse land

Sverige

Födelse län

Malmöhus

Födelse landskap

Skåne

Födelse kommun

Svedala

Födelse socken

Hyby

Födelse ort

Genarp

Födelse fastighetsbeteckning

Hyby

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Ryttmästare

Anmärkning

Tönnes Vilhelm, son av Carl Gustaf Wrangel von Brehmer, f. 1803, d. 1872, och hans hustru Hellevig Wollmar. Student i Lund 1855-12-13. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1856-01-07. Officersexamen s. å. 18/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1857-06-22. Löjtnant därst. 1864-09-07. Ryttmästare i armén 1872-04-05. Avsked s. d. Ledamot av styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut 1889–1902. RNO 1894-12-01. KVO2kl 1900-12-01. Död 1903-02-21 på sin egendom Häckeberga. Gift 1870-11-01 i Göteborg med Olga Lang, född 1850-08-01 i nämnda stad, domkyrkoförs., dotter av med. doktorn Fritz Lang och Hilda Eleonora Bergman.

Häckeberga slott -är beläget på en av Häckebergasjöns sju holmar. Det uppfördes i fransk renässansstil 1873–1875 av Tönnes Wrangel von Brehmer efter ritningar av Helgo Zettervall. Byggnaden renoverades på 1990-talet.

Gift 1870 med Olga Lang.