Mårten Pehrsons Valsqvarn

Efternamn

Mårten Pehrsons Valsqvarn

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Heliga Trefaldighet

Hem ort

Kristianstad

Hem fastighetsbeteckning

Kv Kvarnen

Verksamhetstid (start)

1881

Verksamhetstid (slut)

1991

Anmärkning

Mårten Pehrsons Valsqvarn var en kvarnbyggnad och kvarnrörelse uppförd av grosshandlare Mårten Pehrson (1840-1906) i Kristianstad. Kvarnrörelsen var avsedd att mala mjöl för det större omlandet kring Kristianstad. Verksamheten startade 1881. Kvarnrörelsen sysselsatte på 1940- och 50-talen ungefär 100 personer.
Idag är den stora kvarnbyggnaden (Kristianstads största byggnad) omvandlad till kontorslokaler för bland annat kommunal verksamhet. Den 13 december 1988 beslöt de dåvarande ägarna till kvarnen att rörelsen skulle upphöra och klockan 15.10 den 6 september 1991 stannade kvarnmaskinerna för gott (minnesplakett sitter inne i restaurangen).