Eugène Cederströms sterbhus

Efternamn

Cederströms sterbhus

Förnamn

Eugène

Titel

Baron/drätseldirektör

Levnad (start)

1868-12-25

Levnad (slut)

1948-tal

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem ort

Kristianstad

Födelse land

Sverige

Kön

Man

Anmärkning

Cederström, Eugène, var yngst av 6 bröder. Fader var generallöjtnanten C. A. B. Cederström, modern var född Ehrensvärd.
Han var en kunnig man med konst och stadshistoria som specialitet. Var batterichef på Wendes, men skadades svårt vid en ridolycka och fick sluta som batterichef. Blev tygmästare. Medlem i styrelsen för Kristianstads Frivilliga Fattigvård. Han var museets intendent från 1921 till 1938, då han efterträddes av Thorsten Andersson. Var bl a med om att rädda de båda gamla fästningsportarna och ordnade också med sin bostad Skottenborg.
Han utförde ett uppskattat arbete i Frimurarorden och erhöll den sällsynta utmärkelsen Karl XIII: s orden.
Tillhörde föreningen Gamla Christianstad. Har även gett ut skrifter.
KrM78/48, 15/68.

Carl Ludvig Eugen, född 1868-12-25 i Malmö. Mogenhetsexamen 1889-05-31. Volontär vid Kronobergs regemente 1889-06-12. Sergeant vid Kronobergs regemente 1890-06-26. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1891-11-13. Transport till Vendes artilleriregemente 1892-12-10. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögskolan 1896-04-11. Löjtnant 1896-09-18. Utexaminerad från ridskolans kurs för kavalleriofficerare 1898-07-23 och för stallmästare 1899-07-22. Regementsstallmästare 1899–1905. Regementsadjutant 1905–1906. Kapten 1905-12-30. 1. Adjutant vid arméfördelningsstaben 1906–1909. Tygmästare 1910–1919. RSO 1912-06-06. Verkställande direktör för aktiebolag Övedsklosters stenindustrier 1915–1918. Ledamot av stadsfullmäktige i Kristianstad 1915–1923 samt av byggnadsnämnden i Kristianstad 1915–1922 och av drätselkammaren i Kristianstad sedan 1915. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen och verkställande direktör i drätselkammaren sedan 1917. Major i armén 1917-12-07. Intendent för Kristianstads museum 1918. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1919-06-13. Ordförande i Kristianstads dispensärnämnd 1920. RVO 1922-11-25. RNO 1932-06-06. RC IIII:s O, före detta drätseldirektör i Kristianstad.