Ernst Philip Svensson

Efternamn

Svensson

Förnamn

Ernst Philip

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

S Åsbo

Hem kommun

Åstorps

Hem ort

Åstorp