Anna Horn af Åminne

Efternamn

Horn af Åminne

Förnamn

Anna

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Oxie

Hem kommun

Malmö

Hem socken

Malmö

Hem ort

Malmö