Sven E Noréen

Efternamn

Noréen

Förnamn

Sven E

Titel

Landsantikvarie

Levnad (start)

1926

Levnad (slut)

1998

Alternativt namn1

Sven Noréen

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Heliga Trefaldighet

Hem ort

Kristianstad

Födelse land

Sverige

Födelse län

Stockholms

Födelse landskap

Uppland

Födelse kommun

Stockholms

Födelse ort

Stockholm

Kön

Man

Anmärkning

Son till professor E. Noréen och Magnhild Hongen. Gift med bibliotekarie Gunilla f. Rasmusson 1925. Sven E. Noréen blev fil. lic. 1953 och landsantikvarie i Kristianstad 1956. Han var under Kristianstadtiden sekreterare för Skånes Hembygdsförbund 1956-1966 och redaktör för tidskriften Ale - historisk tidskrift för skåneland 1961-1965. Han blev år 1966 landsantikvarie för Östergötlands län och Linköpings museum.
Kr.M. 65/633-636, 65/702-710, 65/763-857.
Objekttyp: