Anders Nyman

Efternamn

Nyman

Förnamn

Anders

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Färs

Hem kommun

Sjöbo

Hem socken

Öved

Hem ort

Övedskloster