Skrombergaverken

Efternamn

Skrombergaverken

Hem land

Sverige

Hem län

Malmöhus

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Luggude

Hem kommun

Bjuvs

Hem socken

Ekeby

Hem ort

Ekeby

Verksamhetstid (start)

1881-tal

Verksamhetstid (slut)

2008-tal

Anmärkning

1875 fick ägaren till Skromberga Gård, C.G. Öster, tillstånd att bryta kol på markerna och 1881 bildade han Skromberga Stenkolsgruva i trakterna runt Ekeby. Öster tvingades så småningom att sälja både gruvan och gården till Nils Persson från Helsingborg. Stenkolen var av dålig kvalitet, men en av biprodukterna ansögs hålla hög kvalitet nämligen leran. Ingenjör Franz Dauman från Berlin upptäckte att leran gick utmärkt att använda till olika sorters lergods. Persson och Dauman grundade 1886 Skromberga Stenkols- och Lerindustri AB.
Företaget grundade fyra klinkerfabriker, fyra rörfabriker och en fabrik som tillverkade eldfast tegel. Tegelfabriken specialiserade sig på förbländertegel och glaserat tegel som kom att användas runt om i trakten. Förbländareteglet kom att användas vid byggena av Folkets Hus och Skånes Enskilda Banks byggnad i Helsinborg och Grand Hotel i Halmstad. Glaserat tegel användes vid byggandet av Helsingborgs rådhus och Slagthuset i Malmö. Lite längre fram började man tillverka trapp- och trottoarstenar som än idag återfinns i Landskrona och Helsingborg, men även i Berlin och Sankt Petersburg.
Dock är företaget mest känt för att ha tillverkat klinkersplattorna som Operahuset i Sydney är byggt av.

1904 köptes företaget av Höganäs-Billesholms AB, ett företag som tillverkade metallpulver, och 1907 hade verksamheten 1 000 anställda. Fram till 1950-talet var Skrombergaverken en av Sveriges största arbetsplatser med över 2 000 anställda. 1985 såldes fabriken till Partek som 1990 startade ett samarbete med Proventus och tillsammans grundade man United Tiles. 1995 såldes United Tiles till det italienska bolaget Cisa Cerdisa som skapade Richettigruppen och Skrombergaverken döptes om till CC Höganäs. 2008 lades produktionen ner pga. minskad efterfrågan.