Thorsten Andersson

Efternamn

Andersson

Förnamn

Thorsten

Titel

Länsmuseichef

Levnad (start)

1915-06-25

Levnad (slut)

2013-02

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Villands

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Åhus

Hem ort

Åhus

Födelse land

Sverige

Födelse län

Malmöhus

Födelse landskap

Skåne

Födelse härad

Oxie

Födelse kommun

Malmö

Födelse ort

Malmö

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Museichef

Verksamhetstid (start)

1939

Verksamhetstid (slut)

1980

Anmärkning

Thorsten Andersson har även bott i Bjärred och Kristianstad. I Kristianstad under lång tid bosatt i Skottenborg - fram till 1983. Var chef för Kristianstads museum, senare Länsmuseet, nuvarande Regionmuseet Kristianstad. Knöts till museet 1939, tf intendent 1942, ordinarie intendent 1945. Pensionerades i juni 1980, tjänstgjorde 1980 ut.

Fastigheten Skärsnäs 9:37 är ett dagsverkstorp kallat Månses efter en av dess brukare, Måns Svensson. Torpet ligger ca 30 km nordost om Kristianstad. Månses har tidigare tillhört hemmanet nr 1, 1/8 mantal Västervik, som låg söder om Västerviken - sjön Raslångens västligaste vik. Denna gård brann ned efter ett blixtnedslag 1897 varefter markerna såldes till Domänverket. I domänverkets inventering från 1944 anges avståndet från Månses till skolan vara 2 km, kyrka 10 km, handelsbod 3 km och Kaffatorps järnvägsstation 12 km.
Torpet tillkom år 1818 genom ett kontrakt mellan hemmansägaren Jöns Håkansson, Västervik, och drängen och husmannen Sven Olsson (f d soldat No 23 Lillja vid Blekinge Lantvärn, friställd 1809 p g a sjuklighet). Som ersättning för upplåtelse och nyttjanderätt var han skyldig att årligen utföra 50 dagsverken hos åbon på Västervik.
Sven Olsson och hustrun Sissa Jeppsdotter fick sju barn och de brukade torpet fram till 1861 då det sålde det jämte smedja till sina båda söner Måns och Jeppa Svensson. Sven Olsson dog 1862. Två år senare, 1864, köpte Måns sin brors del och blev ensam ägare.
Måns (1834-1922) och hustrun Inga Jönsdotter (1834-1918, född i Anderstorp) fick barnen Bengta (1863-1943), Sven (född 1866), Ola (1870-1874), Sissa (28 april 1873- 22 februari 1963) och ytterligare en Ola som fick den döda broderns namn (född 1877). I kista nr KrMS0066 finns en minnestavla över Ola Månsson, född 8 mars 1870, död 10 februari 1874.
Sissa tjänade på flera gårdar i trakten bl a hos Per Tomasson i Filkesboda, där hon träffade åbosonen Karl Johan Olsson från Alltidhult i Blekinge. Sissa och Karl Johan fick en son 1899 men var inte gifta. Efter sonens födelse lämnade Karl Johan Sissa för en annan och /eller emigrerade till Amerika. Sissa flyttade hem till Månses med sin son Albin (1899-1961). Han hette först Karlsson efter fadern men tog senare moderns namn Månsson.
Sissa och systern Bengta hjälpte föräldrarna att sköta torpet tillsammans med Albin. 1923, ett år efter Måns död, tog Albin över för en köpesumma av 200 kr på villkoret att Sissa och Bengta fick bo kvar i boningshuset under sin livstid.
Efter Albins död 1961 flyttade Sissa till granntorpet Rallaté, till undantagsstugan där. Hon dog 1963 efter en tids vistelse på sjukhus. I en begravningsannons är brodern Ola Månsson ende sörjande. Jordfästningen ägde rum i Vånga kyrka lördagen den 2 mars kl. 14.
Mellan 1961 och 1963 upplät Sissa torpet till Lydia Svensson. Hon vallade sina kor i skogen och längs vägarna. Lydia lät installera telefon, torpets enda existerande modernitet.
1963 såldes torpet och lösöret på auktion. Förre museichefen i Kristianstad, Thorsten Andersson (född 1915) köpte torpet och större delen av det äldre lösöret. Tillsammans med hustrun Våga Lindell-Andersson (1926-199?) arbetade han målmedvetet för att bevara den unika torpmiljön för framtiden.
Torpet och ungefär hälften av den ursprungliga inägan, drygt 5000 kvadratmeter, friköptes 1995 och förklarades som byggnadsminne 1996. Fastigheten donerades till Regionmuseet som förvaltar den sedan 2003.

Uppgifterna är övervägande hämtade från Magnus Lindhagens artikel \" Månses - ett dagsverkstorp från självhushållets dagar\", Oppmanna-Vånga hembygdsförenings årsbok 2005.