N.J Niklasson

Efternamn

Niklasson

Förnamn

N.J

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Ö Göinge

Hem kommun

Ö Göinge

Hem socken

Örkened

Hem ort

Duvhult

Hem fastighetsbeteckning

Kvarnatorp