SWB Verkstad

Efternamn

SWB Verkstad

Hem land

Sverige

Hem län

Västmanlands

Hem landskap

Västmanland

Hem kommun

Västerås

Hem socken

Hubbo

Hem ort

Tillberga

Anmärkning

Stockholm – Västerås - Bergslagens järnvägar byggde i Tillberga en vagnverkstad åren 1917 -1918, vilken 1925 kompletterades med lokverkstad.