Sven Perfors

Efternamn

Perfors

Förnamn

Sven

Titel

Överstelöjtnant

Hem land

Sverige

Hem län

Stockholms

Hem landskap

Uppland

Hem ort

Stockholm

Kön

Man

Verksamhet / yrke

Militär