Huaröds kyrka

Efternamn

Huaröds kyrka

Alternativt namn1

/ kyrkorådets ordf Nils Larsson

Hem land

Sverige

Hem län

Kristianstads

Hem landskap

Skåne

Hem härad

Gärds

Hem kommun

Kristianstads

Hem socken

Huaröd

Hem ort

Huaröd